نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۶۰ مورد.

مجتبی بیانی

استادیار
دندانپزشکی - پریودانتیکس
مجتبی بیانی
استادیار -
- دندانپزشکی - پریودانتیکس

http://faculty.arakmu.ac.ir/mojtababayani/fa

شیرین پازکی

استادیار
پزشکی - بیهوشی
شیرین پازکی
استادیار -
- پزشکی - بیهوشی

http://faculty.arakmu.ac.ir/shirinpazoki/fa

محمدرضا پالیزوان

استاد
پزشکی - فیزیولوژی

رامین پرویزراد

استادیار
پزشکی - طب اورژانس
رامین پرویزراد
استادیار -
- پزشکی - طب اورژانس

http://faculty.arakmu.ac.ir/raminparvizrad/fa

سعید پژوهان

استادیار
پزشکی - فیزیولوژی
سعید پژوهان
استادیار -
- پزشکی - فیزیولوژی

http://faculty.arakmu.ac.ir/saeedpazhoohan/fa

مریم پناهی تلخستانی

استادیار
پزشکی - بیهوشی

مهدی پناهیان

مربی
علوم توانبخشی - شنوایی سنجی
مهدی پناهیان
مربی -
- علوم توانبخشی - شنوایی سنجی

http://faculty.arakmu.ac.ir/mahdipanahian/fa

بهارک تاثریان

استادیار
پزشکی - داخلی
بهارک تاثریان
استادیار -
- پزشکی - داخلی

http://faculty.arakmu.ac.ir/baharaktasorian/fa

رضا تاجیک

استادیار
بهداشت - بهداشت
رضا تاجیک
استادیار -
- بهداشت - بهداشت

http://faculty.arakmu.ac.ir/rezatajik/fa

هادی ترابی گودرزی

مربی
علوم توانبخشی - گفتار درمانی
هادی ترابی گودرزی
مربی -
- علوم توانبخشی - گفتار درمانی

http://faculty.arakmu.ac.ir/haditorabi/fa

جلال ترکان

استادیار
پزشکی - داخلی
جلال ترکان
استادیار -
- پزشکی - داخلی

http://faculty.arakmu.ac.ir/jalaltorkan/fa

فاطمه تنها

مربی
بهداشت - بهداشت
فاطمه تنها
مربی -
- بهداشت - بهداشت

http://faculty.arakmu.ac.ir/fatemehtanha/fa

بهمن توان

مربی
پزشکی - مامایی
بهمن توان
مربی -
- پزشکی - مامایی

http://faculty.arakmu.ac.ir/bahmantavan/fa

محمد توکلی راد

استادیار
پزشکی - بیهوشی

میترا جرس

مربی
پرستاری - پرستاری
میترا جرس
مربی -
- پرستاری - پرستاری

http://faculty.arakmu.ac.ir/mitrajaras/fa

هادی جعفری منش

مربی
پرستاری - پرستاری

سید بهروز جلالی

استادیار
دندانپزشکی - بیماری‌های دهان، فک و صورت
سید بهروز جلالی
استادیار -
- دندانپزشکی - بیماری‌های دهان، فک و صورت

http://faculty.arakmu.ac.ir/behroozjalali/fa