نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۶۰ مورد.

فرشیده دیدگر

استادیار
پزشکی - عفونی
فرشیده دیدگر
استادیار -
- پزشکی - عفونی

http://faculty.arakmu.ac.ir/farshidehdidgar/fa

مجتبی دیده دار

استادیار
پزشکی - انگل شناسی و قارچ شناسی
مجتبی دیده دار
استادیار -
- پزشکی - انگل شناسی و قارچ شناسی

http://faculty.arakmu.ac.ir/mojtabadidehdar/fa

زهرا ذوالفقاری ساروی

استادیار
دندانپزشکی - پاتولوژی دهان
زهرا ذوالفقاری ساروی
استادیار -
- دندانپزشکی - پاتولوژی دهان

http://faculty.arakmu.ac.ir/zahrazolfagharisaravi/fa

سیامک راکعی اصفهانی

استادیار
پزشکی - جراحی

کبری راهزانی

دانشیار
پرستاری - پرستاری
کبری راهزانی
دانشیار -
- پرستاری - پرستاری

http://faculty.arakmu.ac.ir/kobrarahzani/fa

علی رضا رستمی

استادیار
پزشکی - جراحی
علی رضا رستمی
استادیار -
- پزشکی - جراحی

http://faculty.arakmu.ac.ir/alirezarostami/fa

رکسانا رشتچیان

استادیار
دندانپزشکی - بیماری‌های دهان، فک و صورت
رکسانا رشتچیان
استادیار -
- دندانپزشکی - بیماری‌های دهان، فک و صورت

http://faculty.arakmu.ac.ir/roksanarashtchian/fa

حسین رشوند

استادیار
پزشکی - داخلی
حسین رشوند
استادیار -
- پزشکی - داخلی

http://faculty.arakmu.ac.ir/hossinrashvand/fa

علیرضا رضائی آشتیانی

استادیار
پزشکی - مغز و اعصاب

سمانه رضائی ده نمکی

استادیار
دندانپزشکی - دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
سمانه رضائی ده نمکی
استادیار -
- دندانپزشکی - دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

http://faculty.arakmu.ac.ir/samanehrezaeidehnamaki/fa

کورش رضایی

مربی
پرستاری - پرستاری
کورش رضایی
مربی -
- پرستاری - پرستاری

http://faculty.arakmu.ac.ir/koroshrezaei/fa

محمدرضا رضوانفر

دانشیار
پزشکی - داخلی

محمد رفیعی

دانشیار
پزشکی - آمار زیستی
محمد رفیعی
دانشیار -
- پزشکی - آمار زیستی

http://faculty.arakmu.ac.ir/mohammadrafiei/fa

فریده رنجبران

استادیار
پزشکی - روانپزشکی
فریده رنجبران
استادیار -
- پزشکی - روانپزشکی

http://faculty.arakmu.ac.ir/faridehranjbaran/fa

محمدرضا روحانی

استادیار
پزشکی - داخلی

نسرین روزبهانی

استادیار
بهداشت - بهداشت
نسرین روزبهانی
استادیار -
- بهداشت - بهداشت

http://faculty.arakmu.ac.ir/nasrinroozbahani/fa

آزاده ریاحی

مربی
علوم توانبخشی - کاردرمانی
آزاده ریاحی
مربی -
- علوم توانبخشی - کاردرمانی

http://faculty.arakmu.ac.ir/azadehriyahi/fa

سیما زاهدی

مربی
پرستاری - پرستاری
سیما زاهدی
مربی -
- پرستاری - پرستاری

http://faculty.arakmu.ac.ir/simazahedi/fa